Η τέχνη στο χωροχρόνο: 4 σπονδυλωτές ενότητες

Διδάσκοντες


Περιγραφή

Οι συναντήσεις διαρκούν 2 ώρες και περιλαμβάνουν μια αρχική θεωρητική/ ιστορική εισήγηση 20 λεπτών, πρακτικό εργαστήριο 1 ώρα και ένα τέταρτο, feedback session συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Είναι δυνατή η παρακολούθηση των ενοτήτων χωριστά αλλά συνίσταται να παρακολουθήσει κανείς όλο τον κύκλο μαθημάτων τα οποία θα καλύψουν διαφορετικά είδη τέχνης και καλλιτέχνες. Οι μέρες και ώρες θα συμφωνηθούν με τους συμμετέχοντες και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου. Ιδανικά θα γίνουν δυο συναντήσεις κάθε μήνα στο χώρο που βρίσκεται στο ισόγειο.


Πρόγραμμα

Ενότητα 1 (συνάντηση 1, 2):

O Merleau Ponty και η εμπειρία του σώματος στο χώρο/ intercorporeality and chiasmic body Χειρονομιακή και αφηρημένη ζωγραφική/ Gestural and abstract painting. Καλλιτέχνες: Pollock, F. Kline, De Kooning, Κεσσανλής. Ασκήσεις ελεύθερου και εκφραστικού σχεδίου. Κόλλες για σκίτσα διάφορα μεγέθη, μολύβι και κάρβουνο. Παστέλ και ξυλομπογιές.

Ενότητα 2 (συνάντηση 3,4):

Ο Kitaro Nishida Kyoto School και η σύνδεση του σώματος με την κίνηση και τα αντικείμενα (Basho, Acting Intuition). Εικαστικές εγκαταστάσεις/ Installation art, Happenings. Καλλιτέχνες: Rauschenberg, Kapprow, Jessica Stockholder, Takis. Αυτοσχεδιασμός με αντικείμενα ομαδικά και ατομικά. Σύνθεση στο χώρο.

Ενότητα 3 (συνάντηση 5, 6):

Ο Bergson και η έννοια του χρόνου και της διάρκειας. Intuition, duration. Επιτέλεση και παραστατικές τέχνες/ Performance art, Live art. Καλλιτέχνες: Alastair Maclennan, Black market, Bbeyond, Marilyn Arsem, Κουνέλλης. Ψυχοκινητικές ασκήσεις στο χώρο, το σώμα ως φορέας και εκφραστικό μέσο.

Ενότητα 4 (συνάντηση 7,8):

Ο Heidegger και η έννοια του χρόνου και του τόπου (topology). Artists walk, ψυχογεωγραφία. Καλλιτεχνικά ρεύματα: Situationist international, Baudelaire (flaneur), Bas Jan Ader, Body weather. Εξερεύνηση του αστικού τοπίου μεσω ψυχογεωγραφικών εξορμήσεων με στόχο τη συλλογή ήχων και εικόνων.Κόστος

Τα σεμινάρια αρχίζουν τον Οκτώβριο.
Κόστος διδακτικής ώρας: 9 € .
Για όποιον επιθυμεί να προπληρώσει το συνολικό κόστος του σεμιναρίου υπάρχει έκπτωση 10%.