Εισαγωγή στη
σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία

Διδάσκοντες


Περιγραφή

Το σεμινάριο θα απευθύνεται τόσο σε άτομα τα οποία, σπουδάζουν φιλοσοφία ή πολιτική θεωρία-επιστήμη, τόσο και σε άτομα που ενδιαφέρονται γενικότερα γι’ αυτά τα ζητήματα, χωρίς να έχουν ασχοληθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Η διάρθρωση του σεμιναρίου θα γίνει σε 8 δίωρα μαθήματα.

Πρόγραμμα

Μάθημα 1ο

Φιλελευθερισμός Διάκριση της έννοιας στα διάφορα ήδη φιλελευθερισμού που υπάρχουν σήμερα (εξισωτικός φιλελευθερισμός, κοινωνικός φιλελευθερισμός, ελευθερισμός – νεοφιλελευθερισμός) Εισαγωγή στον εξισωτικό φιλελευθερισμό του John Rawls. (Θεωρία της Δικαιοσύνης)

Μάθημα 2ο

Νεοφιλελευθερισμός - ελευθερισμός Εισαγωγή στις ηθικές, πολιτικές και φιλοσοφικές βάσεις και αρχές του κινήματος. Αναφορά στις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής του μοντέλου στην πράξη. Εστίαση στην κριτική του Nozick στον Rawls (Anarchy, State and Utopia) και γενικότερα στη σχέση μεταξύ φιλελεύθερου εξισωτισμού και νεοφιλελευθερισμού.

Μάθημα 3

Κοινοτισμός Εισαγωγή στις βασικές αρχές του κινήματος. Εστίαση στην κριτική που ασκεί ο Sandel στη Θεωρία της Δικαιοσύνης και τον Πολιτικό Φιλελευθερισμό του Rawls. Σύντομη αναφορά στους άλλους θεωρητικούς του κινήματος (MacIntyre, Waltzer, Taylor). Σύντομη αποτίμηση της φιλελεύθερης-κοινοτιστικής διαμάχης. (Ξέρω ότι είναι φιλόδοξο αυτό να γίνει σε ένα μόνο μάθημα, θα αναγκαστώ να αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποια θέματα και έργα, ίσως πάρω λίγο χρόνο και από το επόμενο μάθημα).

Μάθημα 4ο

Νεορεπουμπλικανισμός- Θεωρία της ιδιότητας του πολίτη Εισαγωγή στις αρχές και τους βασικούς εκφραστές του κινήματος (Skinner, Oakeshott, Pettit, Renault). Εστίαση στα έργα του Alain Renault: Τι είναι ένας ελεύθερος λαός; Τι είναι δίκαιη πολιτική; Alter ego: Τα παράδοξα δημοκρατικής ταυτότητας.

Μάθημα 5ο

Μαρξισμός – αναλυτικός μαρξισμός Εισαγωγή στην έννοια και την πολιτική πρακτική του μαρξισμού σήμερα και έμφαση στο έργο του Gerald Allan Cohen Αν θέλεις την ισότητα, γιατί είσαι τόσο πλούσιος;

Μάθημα 6ο

Αναρχισμός Εισαγωγή στις βασικές αρχές και διακρίσεις της έννοιας (αντικρατισμός, κολεκτιβιστικός αναρχισμός, αναρχοσυνδικαλισμός, αναρχοκομμουνισμός, αναρχοκαπιταλισμός). Διάκριση της έννοιας του πραγματικού αναρχισμού από τον αναρχοκαπιταλισμό. Αναφορά στον αναρχισμό του σήμερα και διάκριση του από το παρελθόν με αναφορές σε έργα του Α. Κιουπκιολή και των Hardt-Negri.

Μάθημα 7ο

Εθνικισμός Εισαγωγή στις ιστορικές καταβολές και τις βασικές αρχές του κινήματος. Αναφορά στο παρόν και τις συνέπειες της έννοιας στο σήμερα.

Μάθημα 8ο

Πολυπολιτισμικότητα Φάσεις, μοντέλα και πολιτική πρακτική της πολυπολυτισμισκότητας με βάση το έργο του Will Kymlicka.


Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ήδη έχω αναφέρει κάποια πρωτογενή βιβλιογραφία την οποία θα χρησιμοποιήσω εγώ για να διδάξω το σεμινάριο. Προφανώς η βιβλιογραφία για το εύρος των ζητημάτων που σκοπεύω να εξετάσω είναι απειράριθμη. Σε εισαγωγικό επίπεδο τα βιβλία τα οποία θα μπορούσε να μελετήσει κάποιος (και είναι κι αυτά στα οποία βασίστηκα κι εγώ κυρίως, για να φτιάξω τη διάρθρωση των μαθημάτων) είναι Will Kymlicka Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας: μια εισαγωγή, μτφρ-εισαγωγή Γρηγόρης Μολύβας, Πόλις, Αθήνα 2005. Andrew Heywood: Πολιτικές Ιδεολογίες, πρόλογος-επιμέλεια Νίκος Μαραντζίδης, μτφρ. Χαρίδημος Κουτρής, Επίκεντρο, Αθήνα 2007. Και για κάποιον ο οποίος είναι εξοικειωμένος με την αγγλική γλώσσα μια καλή και σύντομη εισαγωγή είναι της Jean Hampton Political Philosophy, Westview Press, Colorado 1997.