Ο Καστοριάδης
και η αρχαία ελληνική θέσμιση

Διδάσκοντες


Περιγραφή

Η αρχαία ελληνική δημοκρατία υπήρξε, για τον Καστοριάδη, ένα σπέρμα και όχι ένα ιδεώδες, ούτε ένα πρότυπο. Μακριά από τις φαντασιώσεις του νεοελληνικού εθνικισμού, ο Καστοριάδης μελέτησε την αρχαία ελληνική σκέψη και πολιτεία με βλέμμα κριτικό, αναζητώντας τις συνθήκες και τις συνέπειες της πρώτης ρήξης με το φαντασιακό της ετερονομίας.

Σε κείμενά του και τα σεμινάρια που παρέδωσε, ο φιλόσοφος ερεύνησε τους ποιητές, τους ιστορικούς και τους φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας, αντιπαρατέθηκε στον Πλάτωνα, συνομίλησε με τον Αριστοτέλη και μας προσέφερε μια διαύγαση της αθηναϊκής δημοκρατίας που παραμένει επίκαιρη καθώς αφορά τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα και της εποχής μας.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα μελετήσουμε αποσπάσματα από τα αρχαία κείμενα και τις επισημάνσεις του Καστοριάδη Οι αναγνώσεις των αποσπασμάτων θα γίνονται με την βοήθεια οπτικών μέσων προβολής του κειμένου, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο προς όλους και κριτική συζήτηση με ερωταποκρίσεις.

Πρόγραμμα

Η διάρκεια κάθε μαθήματος θα είναι 2 ώρες. Τα σεμινάρια θα παραδίδονται διαδικτυακά (Online).