Το Athens School είναι μία κοινωνική συνεταιριστική δομή εκπαίδευσης και έρευνας που έχει σκοπό να προωθήσει την ισότιμη και αυτόνομη σπουδή και έρευνα των πεδίων της θεωρίας, της τέχνης και της τεχνικής.

Προκρίνει ως ορίζοντα τα προτάγματα της άμεσης δημοκρατίας και της αυτονομίας σύμφωνα με τη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη και των πολιτικών θεωρητικών της κοινωνικής οικολογίας και του ριζοσπαστικού μετασχηματισμού.

email: athenschool2017@gmail.com

Athens School logo

Δραστηριότητες

Το Athens School συντονίζει την παράδοση σεμιναρίων στα αντίστοιχα πεδία με συγκεκριμένα προγράμματα διδασκαλίας επί θεματικών που προτείνουν οι διδάσκοντες, την έκδοση μονογραφιών και ερευνητικών εργασιών, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιστημονικών ημερίδων, θεωρητικών συνεδρίων και εκπαιδευτικών εκδρομών και την εκπόνηση ερευνητικών διεπιστημονικών προγραμμάτων με συνεργασία των διδασκόντων και των διδασκομένων.

Υπεύθυνοι διδασκαλίας είναι άνθρωποι με εγνωσμένη πείρα και γνώση του αντικειμένου τους, που οργανώνουν τα αντίστοιχα σεμινάρια και τις περαιτέρω εκδηλώσεις. Το Athens School δημιουργεί αποθετήρια γνώσης με αρχειοθέτηση των σεμιναρίων και των εκδηλώσεων και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πεδίο ελεύθερης κριτικής, μάθησης και έρευνας.
Athens School logo

Τέχνη και Τεχνική

Στο AthensWoodSchool μαθαίνουμε την υπό εξαφάνιση παραδοσιακή ξυλουργική. Εκπαιδευόμαστε στα βασικά εργαλεία αυτής της τέχνης όπως είναι το πριόνι, η πλάνη, το σκαρπέλο και ενίοτε το σκεπάρνι. Η γνώση των βασικών εργαλείων μαζί με τη γνώση των τεχνικών ξυλουργικών εφαρμογών αποτελούν την ουσία της ξυλουργικής τέχνης.

Μέσα από απλές αλλά και περίπλοκες κατασκευές μυούμαστε κατά κάποιο τρόπο σε μια πανάρχαιη κουλτούρα τεχνικής.

Επιθυμούμε να εντάξουμε εκ νέου την παραδοσιακή ξυλουργική στη σύγχρονη αρχιτεκτονική αλλά και στην κατασκευαστική μας καθημερινότητα. Θα θέλαμε να συμβάλλουμε στον περιορισμό της ενεργοβόρου και ρυπογόνου κατασκευαστικής πρακτικής που κυριαρχεί αλλά και στην ένταξη μιας χρήσιμης παραδοσιακής τέχνης στην πολυπλοκότητα των σημερινών καιρών.
Athens School logo
Θεωρία και Επιστήμη
Στο Athens School παραδίδονται σεμινάρια Πολιτικής Θεωρίας, Φιλοσοφίας, Ψυχοθεραπείας, με επίκεντρο τον κριτικό αναστοχασμό, τον διάλογο και την ελεύθερη γνώση. Κάθε διδάσκουσα ή διδάσκων καταθέτει πρόγραμμα διδασκαλίας στα τέλη κάθε εξαμήνου (Δεκέμβριος – Ιούνιος).

Τα προγράμματα διδασκαλίας εγκρίνονται από τους ήδη διδάσκοντες κάθε τμήματος και αναρτώνται στο πρόγραμμα σπουδών.
Athens School logo
Δηλώσεις συμμετοχής
Μπορείτε να υποβάλλετε τις δηλώσεις συμμετοχής σας, επιλέγοντας «Δήλωσε συμμετοχή» και σημειώνοντας στη φόρμα αυτή τα σεμινάρια, που σας ενδιαφέρουν.

Θα ενημερωθείτε για την έναρξη των σεμιναρίων από την διδάσκουσα ή τον διδάσκοντα.

Σε όσα σεμινάρια το επιτρέπει το αντικείμενο, το μάθημα θα είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά.

Για σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μέσω e-mail.
Κάθε σεμινάριο θα παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης.

e-mail: athenschool2017@gmail.com